ข้ามไปยังทูลบาร์

To Kill a Mockingbird ฆ่าม็อคกิ้งเบิร์ด

To Kill a Mockingbird ฆ่าม็อคกิ้งเบิร์ด

To Kill a Mockingbird ฆ่าม็อคกิ้งเบิร์ด
โดยHarper Lee
สำนักพิมพ์แพรวสำนักพิมพ์
หมวดหมู่วรรณกรรมคลาสสิก/วรรณคดีไทย


Thumbnail Seller Link
To Kill a Mockingbird ฆ่าม็อคกิ้งเบิร์ด
Harper Lee
www.mebmarket.com
เรื่อง To Kill a Mockingbird นี้เกิดขึ้นในช่วงที่เป็นรอยต่อระหว่างเหตุการณ์สำคัญทางสิทธิพลเมืองในสหรัฐอเมริกาสองเหตุการณ์ คือ การสิ้นสุดสงครามกลางเมือ…
Get it now